Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zjištění z kontrol

06.09.2019 18:07

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2018_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2018.pdf
18.06.2018 13:57

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 - tzv. roční zprávu, jejíž tvorba se stala pravidelnou kratochvílí veřejné sféry na všech úrovních na počátku každého roku (jednání vlády začíná 19. 6. 2018). Bylo by...
10.11.2017 14:57

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

Zdroj: webové stránky České školní inspekcehttps://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-za-skolni-(2)
10.11.2017 14:53

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016

Zdroj: webové stránky Ministerstva financí ČRhttps://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2016_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2016.pdf
02.08.2010 19:09

Z vybraných nálezů z kontrol příjemců dotací provedených finančními úřady (Květen 2010)

Zdroj: Ministerstvo financí  Kontrola hospodaření s účelově určenými prostředky státního rozpočtu Kontrolován byl daňový subjekt - právnická osoba, který je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona čís. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném...
02.09.2009 18:36

Zjištění z kontrol čerpání prostředků z EU

Nejčastější zjištění z kontrol čerpání prostředků z fondů EU přináší portál www.prahafondy.eu sloužící jako rozcestník pro informace o fondech EU v hl. m. Praze. Tento portál je spravován odborem fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy:...
02.09.2009 18:33

Zjištění z kontrol organizací MŠMT

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete „Zobecněná zjištění z kontrol příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT provedených oddělením kontroly M12“: Zobecněná zjištění z kontrol příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT provedených oddělením kontroly M12
05.08.2009 20:29

Zjištění z veřejnosprávních kontrol v kraji Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina zveřejnil nedostatky v hospodaření příspěvkových organizací, které byly zjištěny při následných veřejnosprávních kontrolách v roce 2008: https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4019380

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode