Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

České účetní standardy pro příspěvkové organizace - 2010

06.01.2010 19:41

Ministerstvo financí zveřejnilo první dva z dlouho očekávaných nových Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,  (bohužel zatím jen ve znění před korekturami!!!). Na další účetní standardy si zatím bohužel musíme ještě počkat. Naštěstí jsou tu postupy účtování zpracované  Jihočeským krajem...

Definitivní znění standardů bude vydáno ve Finančním zpravodaji, ve kterém bude uveřejněno také sdělení o zrušení dosavadních Českých účetních standardů č. 501 až 522. Nové České účetní standardy použijí vybrané účetní jednotky (včetně příspěvkových organizací) poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2010 a později.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech 

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih

Příloha k č. 702 Převodový můstek pro zapracování změn stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb. –  ke dni 29. prosince 2009 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,