Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Doručování protokolu o kontrole

27.03.2017 20:02

Ministerstvo vnitra ČR vydalo stanovisko ODK č. 1/2017Doručování protokolu o kontrole, které zveřejnilo na svých webových stránkách: https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/stanovisko-odk-c-1-2017-dorucovani-protokolu-o-kontrole.aspx

Ve stanovisku odpovědělo na následující dotaz: Lze doručit stejnopis protokolu o kontrole elektronicky, ačkoliv kontrolující nedisponují uznávanými elektronickými podpisy?