Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Drobné zamyšlení nad změnou zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů

30.04.2009 00:00

PhDr. Alena Mockovčiaková z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu se zamýšlí nad vybranými ustanoveními novely rozpočtových pravidel:  

"...... Osobně považuji poslední novelu zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC za promeškanou příležitost napravit všechny nepřesnosti, kterými se tento zákon může pochlubit. Např.podmínku předchozího souhlasu zřizovatele pro nabývání majetku a jiné úkony lze pochopit jako snahu o to, aby se posílila role zřizovatele ve vztahu ke zřizované PO. Avšak s obtížemi si představuji radost, se kterou budou úřady a zastupitelstva či rady rozmnožovat programy svých zasedání o „předchozí souhlasy“ pro jimi zřizované příspěvkové organizace. Myslím, že posléze tato skutečnostvýrazně přispěje k „oblibě“ PO."

Celý text najdete zde:  www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/06/image-1.pdf