Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Kdo bude rozhodovat o novele ZFK

11.01.2013 21:12

Informace o jednání o novele zákona o finanční kontrole v Senátu:

Nelíbí se Vám novela zákona o finanční kontrole? Napište těm, kdo o ní budou rozhodovat - viz kontakty níže!

4. schůze Senátu v 9. funkčním období bude zahájena 30. ledna v 10 hodin.

Bod č. 11:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 13/

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je místopředseda výboru sen. Ing. Jiří Lajtoch

 

Ing. Jan Hajda – předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

 

Politická příslušnost: ČSSD

WWW www.janhajda.cz

E-mail hajdaj@senat.cz

Adresa senátorské kanceláře

Žerotínova 2, Břeclav, 690 02

Kontakty

PhDr. Ludvík Jankovič / asistent

Telefon +420 602 579 370

Email hajdaj@senat.cz

Petr Sulovský / asistent

Telefon +420 776 077 291

Karel Štogl / asistent

Další místopředsedové Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu:

členové

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode