Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Legislativní rada Vlády ČR projedná opět návrh nového kontrolního zákona

11.10.2016 20:38


Program 186. zasedání LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY

dne 20. října 2016

1. Upravené znění návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš) - č.j. 607/16.

2. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a některé další zákony (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 840/16.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 1189/16.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/programy-zasedani-a-vasledky/program-186--zasedani-lrv--149635/