Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů finančním úřadům

15.01.2018 15:09

Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2017_Metodicky-pokyn-CHJ-c-4.pdf . Jedná se o zjištění porušení zákona č. 218/2000 Sb. (tzv. velkých rozpočtových pravidel). Pokyn se neztahuje na porušení porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., sankce si ÚSC vyměřují samy. V pokynu se mj. uvádí:

Nedostatečná kvalita podnětu a především nedoložení důkazních prostředků k zjištěním uvedeným podnětu je jednou z hlavních příčin zahájení duplicitní daňové kontroly ze strany orgánů finanční správy.


Doufejme, že pokyn k odstranění duplicitních kontrol alespoň trochu přispěje!