Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ministerstvo se nového zákona nechce vzdát!

08.07.2015 19:57

Na webu Ministerstva financí ČR se můžeme dočíst o povýšení ředitele "CHJ" a o "dokončení legislativního procesu zákona o vnitřním řízení a kontrole", přeloženo do češtiny to znamená, že ministerstvo chce legislativní radou vlády zamítnutý zákon oživit a  protlačit do vlády i parlamentu...

Citace ze stránek MF ČR:

Zástupcem náměstka pro řízení sekce Finanční řízení a audit se stal Tomáš Vyhnánek

PhDr. Tomáš Vyhnánek byl dnes dle zákona o státní službě ustanoven zástupcem náměstka ministra pro řízení sekce Finanční řízení a audit. Svou funkci bude vykonávat od 2. července letošního roku až do dne obsazení služebního místa náměstka ministra na základě výběrového řízení.

Sekce Finanční řízení a audit bude i nadále pokračovat v plnění stanovených priorit. Hlavním úkolem je dokončení legislativního procesu zákona o vnitřním řízení a kontrole. Dalšími úkoly jsou pak zejména implementace centrálního nákupu státu a pokračování v agendě otevírání dat resortu financí.

PhDr. Tomáš Vyhnánek je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Má pracovní zkušenosti jak z veřejného sektoru - zastával řídící pozice na Úřadu vlády a Ministerstvu zdravotnictví, tak ze soukromé sféry, kde působil jako manažer ve společnosti Deloitte a v rámci skupiny ČSOB. Na Ministerstvo financí nastoupil v roce 2014 na místo ředitele odboru Centrální harmonizační jednotka.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/zastupcem-namestka-pro-rizeni-sekce-fina-21839