Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí v Knihovně připravované legislativy

24.07.2015 20:22

Nová varianta zákona (kolikátá už?), který má nahradit zákon o finanční kontrole, je nyní k dispozici v Knihovně připravované legislativy (KPL): https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9YMBMJKY . Momentální název zákona zní: zákon o řízení a kontrole veřejných financí. Podle Ministerstva financí mělo probíhat připomínkové řízení během července a srpna, do KPL se ale návrh jako horká novinka dostal tento týden. Jenom škarohlíd by si myslel, že jde o taktiku ministerstva - kverulanti budou unaveni sluncem, dáme jim málo času, tak nám to tentokrát vyjde. Já naopak věřím, že Ministerstvo financí ČR má jen ty nejlepší úmysly, jako ostatně vždy a chce nám předložit duchovní krmi v podobě návrhu zmíněného zákona v době, kdy budeme odpočatí po dovolené, případně se četbě můžeme věnovat během dovolené, aby nám mozek nezakrněl... Jedním z připomínkových míst jsou kraje. Pakliže máte dojem, že by něco v zákoně mohlo být jinak, lépe a srozumitelněji, tak neváhejte a najděte si cestu ke "svému" kraji a sdělte mu dojmy z četby navrhovaného zákona!

Pokud se nechcete "prokousávat" všemi materiály souvisejícími s předlohou, tak momentální verzi textu najdete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YMLS46Q

A nyní malá ochutnávka ze zákona:

- souhrnnou formu schvalování budoucích veřejných výdajů (naštěstí) zákon umožní, avšak nebude jí říkat limitovaný příslib, ale souhrnný rozpočtový závazek, dosavadní individuální příslib bude přejmenován na individuální rozpočtový závazek, změna zažitých pojmů nepochybně přinese prudké a nevídané zkvalitnění vnitřní kontroly,

- z přechozí (odmítnuté) varianty zákona zůstává zrušení veřejnosprávní kontroly a její "rozdělení" na interní audit ("kontrola" příspěvkových organizací) a  řídící kontrolu (kontrola příjemců dotací), ale aby to nebylo tak jednuduché, tak by se interní audit měl zabývat nejen klasickým interním auditem zaměřeným dovnitř, zřizovanými příspěvkovými organizacemi, ale také příjemci dotací, domnívám se proto, že bychom měli požadovat vysvětlení, jak má probíhat (a čím se má zabývat) interní audit u cizího nezřizovaného subjektu...