Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela vyhlášky o FKSP

07.11.2015 21:05

Je připravena novela vyhlášky o FKSP - zvýší se procentní sazba pro tvorbu fondu. Text připravované novely si můžete přečíst zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3JHYSRC