Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela ZFK by měla být projednána 7. 5. 2013

06.05.2013 19:43

Novela zákona o finanční kontrole je zařazena na jednání schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 7. května a měla by přijít na řadu již první den schůze. Je ale pravděpodobné, že k projednání opět nedojde a letos se dočkáme jen stručné novely, která prováže zákon o finanční kontrole se zákonem o kontrole. Což by nebyl zase tak špatný výsledek ...

Výpis z návrhu pořadu 53. schůze Poslanecké sněmovny

úterý 7. května
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/8/

 

 

Poznámka ze dne 21. 5. 2013: Novela zákona o finanční kontrole během 53. schůze opět nebyla projednána (naštěstí :-)