Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s novelou zákona o finanční kontrole

16.12.2012 21:05

Logo Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky


Usnesení PS č. 1397

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení (7. prosince 2012)