Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Připravovaná novela "malých rozpočtových pravidel"

23.01.2013 19:38

Ministerstvo financí připravilo další novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela je zaměřena především na problematiku dotací. Pravidla pro poskytování dotací územně samosprávnými celky by měla být obdobná, jako je tomu u státních dotací. Podstatná změna má spočívat v tom, že obce budou moci poskytovat dotace jen a pouze na základě uzavřené smlouvy s tím, že záměr poskytnutout dotaci a smlouvy o poskytnutých dotacích (nad 10 tis. Kč) budou muset obce povinně zveřejňovat.

Níže uvádím odkazy na texty úplného znění včetně připravované novely, důvodové zprávy a samotné novely:

https://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Feklep%2Evlada%2Ecz%2Feklep%2FgetAttachment%3Fid%3Dmp%5Fkorn93dm8wts%2Edoc

https://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=zp_korn93dm8wts.doc

https://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=ma_korn93dm8wts.doc

Dále upozorňuji na zajímavý článek k tomuto tématu, který vyšel v posledním loňském číslo časopisu Obec a finance:

https://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Edvs%2Ecz%2Fclanek%2Easp%3Fid%3D6576314