Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Seminář 1. 12. 2015

03.12.2015 18:03

Vážení účastníci semináře v Ostravě 1. 12. "Zákon o finanční kontrole a související legislativa" , v úvodu tohoto semináře jsem hovořil o připravovaném zákonu, který má nahradit zákon o finanční kontrole. Přitom jsem zdůraznil, že má být zrušena veřejnosprávní kontrola a hospodaření příspěvkových organizací má být ověřováno formou interního auditu. Nyní už je známa pozměněná finální podoba, ze které vyplývá, že veřejnosprávní kontrola de facto zrušena nebude, byť se tak nebude jmenovat a bude ukryta pod souhrnným označením ekonomická řídicí kontrola a bude se týkat jak příspěvkových organizací, tak příjemců dotací. Interní audit v příspěvkových organizacích má být zrušen. Pokud příspěvková organizace měla svého interního auditora, tak ten patrně bude pokračovat ve své práci a stane se zaměstnancem zřizovatele této organizace. A organizace, které nemají zřízen interní audit, bude čas od času navštěvovat interní auditor zřizovatele a bude prověřovat účinnost vnitřních kontrolních systémů (protože by to podle legislativců kontroloři, kteří budou kontrolovat hospodaření organizace, nezvládli).