Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Semináře k dotacím - ROP Střední Morava

31.07.2012 17:25

Přehled seminářů připravených pro žadatele a příjemce do konce roku 2012

Zdroj: https://www.rr-strednimorava.cz

Do konce roku 2012 plánuje Úřad Regionální rady tři odborné semináře a jeden konzulatční den pro žadatele a příjemce podpory z ROP Střední Morava. Program jednotlivých seminářů bude upřesněn.

Přehled plánovaných seminářů:

 

DATUM

TYP AKCE

MÍSTO

TÉMA

15.8.2012

Odborný seminář

Kroměříž

Veřejné zakázky

26.9.2012

Seminář pro žadatele/příjemce

Kroměříž

Dopracování projektu ve 2. etapě

8.11.2012

Seminář pro žadatele/příjemce

Přerov

Dopracování projektu ve 2. etapě

13.11.2012

Konzultační den

Olomouc

Udržitelnost projektů

15.11.2012

Konzultační den

Zlín

Udržitelnost projektů

 

 

 

 

Kontaktní osoba pro organizační zajištění seminářů:

Blanka Králová: blanka.kralova@rr-strednimorava.cz