Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Setkání k připravovanému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí

04.02.2016 19:09

Krajský úřad Královehradeckého kraje pořádá setkání k připravovanému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí určené starostům obcí a měst. Informace naleznete na webu kraje: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/o-verejnych-financich-se-obce-a-mesta-poradi-s-odborniky-86448/

Program:

Úvod - Mgr. Martina Berdychová: poslankyně Parlamentu ČR


Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí - - PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí


Čerpání ESI fondů v programovém období 2014-2020 - - JUDr. Olga Letáčová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj


Diskuse


Termín: pondělí 08.02.2016, 13:30 - 15:30 hod

registrace od 13,00 h


Místo konání: Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové; sál Jana Letzela (zasedací sál zastupitelstva kraje)