Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Stanovisko Ministerstva financí ČR - IA a GDPR

21.04.2018 19:00

Stanovisko Ministerstva financí k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR je k dispozici na webových stránkách ministerstva: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2018_CHJ-2018-1-Stanovisko-k-povereni-interniho-auditora-funkci-DPO-GDPR.pdf