Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Stanovisko ODK ke kontrole příspěvkových organizací

25.08.2014 21:22

Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Odbor dozoru a kontroly  MV ČR vydal podnětné Stanovisko č. 2/2014 - Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu na tento typ kontroly. Doporučuji k přečtení všem, kteří provádějí veřejnosprávní kontrolu, a to zejména proto, že metodika Ministerstva financí tuto oblast prakticky nepokrývá. Materiál najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/stanovisko-odk-c-2-2014-kontrola-pdf.aspx