Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Starý návrh v novém hávu

20.07.2015 18:41

Ministerstvo financí na svém webu zveřejnilo stručnou zprávu o novém kontrolním zákonu, který se nyní nazývá zákon o řízení a kontrole veřejných financí. Na webu je prezentace, ve které je následující harmonogram.


Harmonogram

1. Vnější připomínkové řízení

(červenec / srpen 2015)

2. Legislativní rada vlády (září 2015)

3. Vláda (září/říjen 2015)

MF / resorty / vláda

I. fáze - legislativní proces

(předpoklad do 30. 6. 2016)

II. fáze - účinnost zákona

(předpoklad od 1. 10. 2016)

III. fáze - ostrý provoz + platná metodika

(předpoklad 2017)


odkaz na článek: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/zakon-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-fina-22094

Doufejme, že ministerstvo myslí následující větu vážně! Doba prázdnin je určitě tou nejlepší dobou k připomínkování...

"Návrh zákona byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení. Ministerstvo financí v rámci následujících týdnů připravuje řadu odborných kulatých stolů, na kterých detaily zákona představí a bude je s odbornou veřejností konzultovat."