Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů č. 702 až 710 s vyznačením změn

19.01.2015 20:07

Na stránkách Ministerstva financí ČR je dispozici přehled Českých účetních standardů č. 702 až 710 s vyznačením změn, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015:

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Prehled_2015-01-07_702-az-710-UZ-CUS-s-vyznacenim-zmen-pro-rok-2015.zip