Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Upozornění na změnu účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2010

07.12.2009 20:27

Dnem 1. 1. 2010 nabývá účinnosti vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ze dne 11. listopadu 2009. Vyhláška platí i pro příspěvkové organizace, její text včetně směrné účetní osnovy najdete na:
https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_51058.html