Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zajímavé akce pardubického Centra celožitovního vzdělávání

02.08.2010 19:14

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás upozornit na malou, ale agilní vzdělávací organizaci Centrum celoživotního vzdělávání z Pardubic, která je zaměřená na vzdělávání pedagogů. Měl jsem tu čest pro ni letos přednášet na Celostátním setkání ředitelek mateřských škol. Z nabídky vzdělávacích akcí si určitě vyberou i ekonomové a účetní školských příspěvkových organizací. Z její nabídky upozorňuji na následující akce (další najdete na jejich webových stránkách www.ccvpardubice.cz/new ):

    Péče o majetek 1 - fyzická inventarizace majetku
  Kód akce:   0102111 
  Název akce:   Péče o majetek 1 - fyzická inventarizace majetku 
  Termín konání:   18.října 2010 09:00-13:00 
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449 
  Popis spojení:   MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
  Obsah:   • Vlastnictví majetku ÚSC a příspěvkových organizací • Zákonné normy v oblasti hospodaření s majetkem • Druhy majetku a jeho zobrazování v účetnictví • Pořizování, evidence, převody, likvidace, prodej, inventarizace majetku • Význam inventarizace majetku jako ověření správnosti účetnictví, účetní uzávěrky a hospodaření organizace • Odpovědnost za majetek, druhy odpovědností, náhrady škod • Fyzická inventarizace majetku, přípravná fáze, organizace, provedení, dokumentace, náležitosti, personální zabezpečení • Praktické ukázky provádění inventarizace, porovnávání účetní hodnoty, inventarizační rozdíly a jejich vypořádání • Provádění inventarizace skladů, cenin, pokladen • Složení inventarizačních komisí, jejich práva, povinnosti a odpovědnost  
  Doporučeno pro:   ředitele škol, ekonomické pracovníky, členy inventarizačních komisí 
  Lektor:   PaedDr. Vladimír Kaucký, Externí pracovník Domu dětí a mládeže v Hradci Králové
 
  Garant:   Leona Mašková 
  Popis:   • Vlastnictví majetku ÚSC a příspěvkových organizací • Zákonné normy v oblasti hospodaření s majetkem • Druhy majetku a jeho zobrazování v účetnictví • Pořizování, evidence, převody, likvidace, prodej, inventarizace majetku • Význam inventarizace majetku jako ověření správnosti účetnictví, účetní uzávěrky a hospodaření organizace • Odpovědnost za majetek, druhy odpovědností, náhrady škod • Fyzická inventarizace majetku, přípravná fáze, organizace, provedení, dokumentace, náležitosti, personální zabezpečení • Praktické ukázky provádění inventarizace, porovnávání účetní hodnoty, inventarizační rozdíly a jejich vypořádání • Provádění inventarizace skladů, cenin, pokladen • Složení inventarizačních komisí, jejich práva, povinnosti a odpovědnost. Cílem je připravit pracovníky škol odpovědné za majetek a za provádění inventarizace s důrazem na řešení praktických problémů. 

 

    Péče o majetek 3 - tvorba vnitřních předpisů školy v oblasti majetku
  Kód akce:   0104111 
  Název akce:   Péče o majetek 3 - tvorba vnitřních předpisů školy v oblasti majetku 
  Termín konání:   10.ledna 2011 09:00-15:00 
  Místo konání:   CCV Pardubice, Mozartova 449 
  Popis spojení:   MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
  Obsah:   • Vnitřní předpisy příspěvkové organizace a jejich soulad s platnou legislativou a prováděnou praxí • Režimové otázky v péči o jednotlivé druhy majetku • Hmotné odpovědnosti, řešení škod a ztrát • Režim pokladen a skladů, povinnosti odpovědných osob • Nejčastější závady při tvorbě vnitřních předpisů i v prováděné praxi • Metodika práce likvidačních a škodních komisí • Průběh a výsledky inventarizace majetku v otázkách a odpovědích (diskuze)  
  Doporučeno pro:   ředitele škol, ekonomické pracovníky, pokladní, skladníky a další odpovědné osoby za majetek 
  Lektor:   PaedDr. Vladimír Kaucký, Externí pracovník Domu dětí a mládeže v Hradci Králové
 
  Garant:   Leona Mašková 
 
  Popis:   • Vnitřní předpisy příspěvkové organizace a jejich soulad s platnou legislativou a prováděnou praxí • Režimové otázky v péči o jednotlivé druhy majetku • Hmotné odpovědnosti, řešení škod a ztrát • Režim pokladen a skladů, povinnosti odpovědných osob • Nejčastější závady při tvorbě vnitřních předpisů i v prováděné praxi • Metodika práce likvidačních a škodních komisí • Průběh a výsledky inventarizace majetku v otázkách a odpovědích (diskuze) Cílem je připravit pracovníky škol odpovědné za majetek a za provádění inventarizace s důrazem na řešení praktických problémů. 

 

    24 měsíců aneb změny v právních předpisech za poslední dva roky
  Kód akce:   0108411 
  Název akce:   24 měsíců aneb změny v právních předpisech za poslední dva roky 
  Termín konání:   29.listopadu 2010 09:00-14:00 
  Místo konání:   Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 
  Obsah:   Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech za posledních 24 měsíců, zejména u pracovně právních vztahů, propojení zákoníku práce s občanským zákoníkem, hospodaření škol. Jaké z nich vyplývají požadavky na změny v řízení škol a zejména ve vedení dokumentace škol, např. personální, organizační, pracovně právní, hospodářské. Co je nutné změnit ve směrnicích školy, smlouvách, formulářích, rozhodnutích ředitele školy. Kontrolní systém, co lze očekávat nového od kontrolních orgánů. Praktické ukázky z činnosti kontrolních orgánů - MŠMT, ČŠI, Inspektorátů práce, zřizovatele. Rozbor skutečných dokumentů ze škol, vzory správného řešení dokumentů a vnitřních předpisů škol. Ukázky chybných řešení a jejich důsledky pro práci škol, hodnocení ředitelů. Spolupráce se zřizovatelem, k čemu je zřizovatel oprávněn ve vztahu ke škole a k řediteli školy. Právní normy upravující vztah škol se zřizovatelem, kompetence zřizovatele a chybné výklady zákona o obcích ze strany zřizovatelů.  
  Doporučeno pro:   ředitele a vedoucí pracovníky všech typů škol a školských zařízení 
  Lektor:   PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství
 
  Garant:   Věra Chalupníková 
 
  Popis:   Cílem semináře je poskytnout ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení aktuální informace z oblasti právní problematiky. Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech za posledních 24 měsíců, zejména u pracovně právních vztahů, propojení zákoníku práce s občanským zákoníkem, hospodaření škol. Jaké z nich vyplývají požadavky na změny v řízení škol a zejména ve vedení dokumentace škol, např. personální, organizační, pracovně právní, hospodářské. Co je nutné změnit ve směrnicích školy, smlouvách, formulářích, rozhodnutích ředitele školy. Kontrolní systém, co lze očekávat nového od kontrolních orgánů. Praktické ukázky z činnosti kontrolních orgánů - MŠMT, ČŠI, Inspektorátů práce, zřizovatele. Rozbor skutečných dokumentů ze škol, vzory správného řešení dokumentů a vnitřních předpisů škol. Ukázky chybných řešení a jejich důsledky pro práci škol, hodnocení ředitelů. Spolupráce se zřizovatelem, k čemu je zřizovatel oprávněn ve vztahu ke škole a k řediteli školy. Právní normy upravující vztah škol se zřizovatelem, kompetence zřizovatele a chybné výklady zákona o obcích ze strany zřizovatelů.