Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Změna ČÚS 708 - Odpisování

22.10.2011 11:31

Dne 20. 10. 2011 vyšla ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 změna Českého účetního standardu 708 Odpisování dlouhodobého majetku https://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/financni_zpravodaj-2011-05.pdf  , která znamená, že zjednodušený způsob odpisování lze použít pouze dočasně. Takže nelze než doporučit všem příspěvkovým organizacím, aby si ponechaly rovnoměrný způsob odpisování (pokud jej používají) a rovněž veškerý nově pořízený majetek odpisovaly tímto způsobem.