Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

18.06.2018 13:57

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 - tzv. roční zprávu, jejíž tvorba se stala pravidelnou kratochvílí veřejné sféry na všech úrovních na počátku každého roku (jednání vlády začíná 19. 6. 2018). Bylo by velkým překvapením, kdyby vláda konečně řekla, že takto koncipovaná zpráva nemá tu optimální vypovídací schopnost a nastal čas zamyslet se na změnou. Za více než žádoucí bych považoval, aby příspěvkové organizace zřizované ÚSC byly vyloučeny z okruhu zpracovatelů, není totiž známo, zda jejich roční zprávy přinášejí zřizovatelům nějakou přidanou hodnotu... Obávám se, že se ale nic nestane a v závěru letošního roku se opět začne s přípravou ročních zpráv v tradiční podobě.