Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

České účetní standardy k vlastním zdrojům a majetku

17.10.2012 19:54

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj číslo 6/2012, který obsahuje m.j. následující účetní standardy:

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 –         Vlastní zdroje

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 –         Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Finanční zpravodaj 6/2012