Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Jak konkrétně zveřejnit informaci o zrušení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky?

11.04.2018 09:05

Žádost o uveřejnění údajů ve Věstníku se zasílá Ministerstvu spravedlnosti - redakci Věstníku poštou nebo elektronicky.

Redakce Ústředního věstníku ČR: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, elektronická adresa: uvcr@mps.justice.cz


Vzor oznámení: https://novyportal.justice.cz/documents/11715/0/vzor+ozn%C3%A1men%C3%AD.rtf/ab22a35b-6e98-475f-bb3b-0e8896353442?version=1.0  


Webové stránky Ústředního věstníku ČR:

https://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3776&d=100113