Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Je možné/nutné vystavit limitovaný příslib na budoucí příjmy (dotace, pronájmy, různé tržby, ostatní příjmy….)?

18.05.2018 09:11

Není to možné, limitovaným příslibem se souhrnně schvaluje množina jasně definovaných budoucích veřejných výdajů před vznikem závazku (přičemž nemusí být znám jejich počet a výše, ale stanoví se jejich maximálně možný limit). Při schvalování veřejných příjmů se nestanovuje žádný limit a schvaluje je v rámci předběžné kontroly příkazce operace a hlavní účetní. Kontrétní způsob provedení záznamu o této kontrole je vhodné upravit vnitřní směrnicí.