Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Je veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací samostatnou působností obce?

07.02.2018 09:54

Ano, veřejnosprávní kontrola náleží do samostatné působnosti obce - rozhodně nejde o přenesenou působnost.


Zákon 250/2000 Sb. říká, že obec kontroluje hospodaření příspěvkových organizací. Zákon o finanční kontrole v § 9 uvádí, že územní samosprávný celek (tedy i obec) provádí veřejnosprávní kontrolu nejen u PO, ale provádí ji také u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory (dotací). A protože zmíněné zákony výslovně nestanoví, o jakou působnost se jedná, tak s ohledem na § 8 zákona o obcích jde o působnost samostatnou.


Citace ze zákona o obcích:

§ 8

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.