Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí projednán ve výboru

10.08.2017 17:30

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTU

doporučuje Senátu návrh zákona o kontrole a řízení veřejných financí zamítnout: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=85200 . Zpravodajem byl pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil, který se před jednáním vyjádřil následovně:


Dnes budeme na Výboru pro územní rozvoj projednávat zákon o finančním řízení a kontrole. Můj názor je, že se mírně řečeno ministerstvu financí moc nepovedl. Tak uvidíme, co budou říkat moje kolegyně a kolegové.


Po jednání výboru, které se konalo 9. 8. 2017, konstatoval:


Nám bylo slibováno, že ten zákon přinese zjednodušení kontrolních systémů a odstranění duplicit. Ukázalo se při té debatě se zástupci ministerstva financí, že tomu tak není. Ministerstvo navíc přiznalo, že se v zákoně vyskytují faktické chyby a nedostatky.


Tak máme jednání za sebou. Výsledkem je návrh na zamítnutí zákona. Tak uvidíme za týden na plénu. Takže zatím nám nezbývá, než spolu s panem senátorem čekat, jak to dopadne...