Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela rozpočtových pravidel ve sbírce zákonů

09.02.2015 20:00

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Upravuje zejména dotační problematiku - náležitosti žádostí o dotace z obecních rozpočtů a náležitosti veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací. Dále stanoví povinnost zveřejňovat dotační záměry obcí a dotační smlouvy. V textu se uvádí, že účinnost je stanovena na 1. 1. 2015, tedy zpětně. Chtěl jsem věřit, že jde o omyl, jinak bychom vyslali signál, že to s budováním právního státu nemyslíme moc vážně! Zaslal jsem proto dotaz na Ministerstvo financí ČR. V odpovědi mne ubezpečili, že to omyl není. Vysvětlili mi to totiž s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Ans 5/2007-60 z 28. 11. 2008, v němž je mimo jiné uvedeno následující:

Stanoví-li právotvorce nabytí účinnosti právního předpisu dnem předcházejícím jeho publikaci, je takové ustanovení absolutně neaplikovatelné, a proto je třeba s takovým právním předpisem zacházet, jako by ustanovení o nabytí jeho účinnosti absentovalo.

Nastane-li taková situace u právního předpisu, jenž se vyhlašuje ve Sbírce zákonů, použije se proto § 3 odst. 3 věta první zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, podle kterého nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, pokud není stanovena účinnost pozdější.

V duchu uvedeného judikátu má tedy novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 24/2015 Sb.) účinnost od 20. 2. 2015, protože byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 5. 2. 2015 a 15. dnem po jeho vyhlášení je 20. únor 2015. Zdá se vám to složité a myslíte si, že dotyční strážci paragrafů měli pohlídat, aby se do předlohy dostalo reálné datum? Anebo si myslíte, že dolní komora parlamentu mohla výjimečně dát na tu horní a respektovat její návrh, že by tato (v mnohém zbytečná) novela měla nabýt účinnosti až od poloviny roku? Asi nebudete sami, ale to bychom toho zřejmě chtěli moc. Změnit pravidla hry v době, kdy obce vyhodnocují vyúčtování starých a schvalují přidělení nových dotací má přeci své nezanedbatelné kouzlo!

text novely najdete zde:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6793