Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Přehled dosud vydaných českých účetních standardů pro veřejnou sféru

15.07.2011 17:57

 

 

Číslo ČÚS

Název

Účinnost
k datu

Vydáno

Aktuální soubor

701

Účty a zásady účtování na účtech

1. 1. 2010

FZ 7/2009

CUS_701 – zip 1: č. 701

702

Otevírání a uzavírání účetních knih

1. 1. 2011

FZ 7/2009

CUS_702_uplne_zneni – zip 2: 702 ÚZ

FZ 8/2010

Příloha k 702

Vzor převodového můstku k 1. 1. 2010

1. 1. 2010

FZ 7/2009

Prevodovy_mustek_311209 – zip 1

703

Transfery

1. 1. 2011

FZ 8/2010

CUS_703 – zip 2: 703

704

Fondy účetní jednotky

1. 1. 2010

FZ 7/2009

CUS_704 – zip 1: č. 704

705

Rezervy

1. 1. 2011

FZ 8/2010

CUS_705 – zip 2: 705

706

Opravné položky a vyřazení pohledávek

1. 1. 2011

FZ 8/2010

CUS_706 – zip 2: 706

707

Zásoby

1. 1. 2011

FZ 8/2010

CUS_707 – zip 2: 707

708

Odpisování dlouhodobého majetku

31. 12. 2011

FZ 3/2011

https://www.kr-zlinsky.cz/ViewFile.aspx?docid=164859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: jednotlivé kategorie majetku definuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví: https://www.msmt.cz/uploads/sb133_09.pdf

 

Zdroje:  MF ČR - odbor Účetnictví a Audit, Zlínský kraj, MŠMT