Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Snižování nákladů v městských rozpočtech

05.03.2013 19:43

Zdroje pro financování provozu a rozvoje měst se krátí, státní rozpočet na tom není nejlépe, výběr daní má daleko k ideálu a ambiciózní sportovní a kulturní zařízení financovaná z evropských projektů budou vyžadovat nemalé náklady na provoz a údržbu. Kde ale na to vzít peníze a přitom zajistit běžný provoz města a jeho příspěvkových organizací a nemuset bezhlavě škrtat v rozpočtu? Je nutné racionalizovat peněžní toky a hledat úspory tak, aby fungování města nebylo ohroženo. A v této oblasti nabízí své služby poradenská síť ERA, kterou jsem vyzval, aby návštěvníky webových stránek "Finanční kontrola" informovala o tom, co nabízí a městům se trochu představila:

 

Přístup, k revizi režíjních nákladů je v městských organizacích často nekoncepční a dost vzdálen efektivním nákupním schématům. Nelze však vedení municipalit vinit, protože potřebnou expertízou zaměstnanci městského úřadu, zodpovědní za celou řadu dalších a různorodých činností, prostě disponovat nemohou.

 

Právě s tímto vědomím naše společnost, jejímž denním chlebem je optimalizace režijních nákladů, nyní předstupuje také před municipality, aby jim pomohla vyřešit problém “Jak ušetřit z rozpočtu na režijních nákladech” za situace, kdy:

 

· Spektrum nákladů je tak různorodé;

· Nejsou k dispozici odborné zdroje na Úřadě - neexistuje know-how v konkrétních oblastech nákladů, žádní specialisté na procurement;

· Není jasné, jaké jsou skutečné rezervy, tj. možnosti úspor. Jejich určení je nepřesné/laické – co vlastně vyžadovat od dodavatelů, jak nadefinovat zadávací dokumentaci do výběrových řízení?;

· Není jisté, že stanovení priorit je správné - Skutečně tady uspoříte nejvíce a nejdříve?;

· Čas je nepřítel. Odkládání stojí další peníze;

· Elektronické aukce sice sníží cenu, ale nevyřeší problémy implementace, snížení/optimalizaci spotřeby. Nakoupíte jen to, co skutečně potřebujete?

· Cena není vše! Co nákupní procesy a chování? Je takové, že umožní skutečné dosažení a udržení úspor? Není také tam prostor pro další úspory?

· Kontrola dodržování nových podmínek dodavatelem anebo pracovníky Úřadu buď není, nebo je nesystematická.

ERA v reakci na výše popsané problémy, které municipality řeší při svých snahách efektivně využívat prostředky z rozpočtu určené na režijní náklady, přichází s takovým modelem služby, který tyto problémy řeší – koncepčně a komplexně. Jako dodavatel „Odborného poradenství při optimalizaci režijních nákladů“ ve vybraných oblastech režijních nákladů města zajišťujeme:

 

· analýzu současného stavu na základě detailní analýzy účetních a smluvních dokladů;

· vyhledání možností úspor transparentním způsobem, tj. formou veřejných výběrových řízení, která nejenom nadefinuje do podoby zadávací dokumentace, ale i zadministruje;

· vyhodnotí a doporučí pro město nejvýhodnější variantu pro dosažení úspor při striktním respektování kvalitativních požadavků zadavatele;

· zavede úsporná opatření;

· převezme zodpovědnost za dlouhodobou udržitelnost úsporných opatření tím, že část odměny za služby bude vázána na skutečně dosažené úspory během 24 měsíčního kontrolního (garančního) období od zavedení úsporných opatření v příslušné nákladové oblasti.

A toto vše při takové konstrukci odměny, že pokud bychom nedokázali dosáhnout měřitelného snížení nákladů, nestojí naše práce zadavatele, tj. město, nic. Jinými slovy, naší odměnou je až podíl na identifikovaných a uskutečněných úsporách v důsledku naší práce.

 

Expense Reduction Analysts (ERA) je globální poradenská síť více než 700 expertů působící ve 32 zemích včetně České republiky. To, na co se zaměřujeme, je optimalizace režijních nákladů a po úspěšné realizaci více než 15 000 klientských projektů můžeme konstatovat, že se nám obvykle daří snižovat náklady ve vybraných kategoriích v řádu desítek procent. Odměna z výsledků naší práce přirozeně vede i k vysoké motivaci všech zúčastněných partnerů na naší straně. Jsme schopni pokrýt více než stovku různých nákladových kategorií špičkovými experty, mezi nejběžněji poptávané patří oblasti jako telekomunikace, kancelářské potřeby, energie, odpadové hospodářství, pojistění, bankovní služby, tisk, úklid, správa budov či vozového parku, IT, HR, přeprava apod. Ve více než 95 % projektů dokážeme náklady klienta skutečně významně snížit. Vedle snižování nákladů také klademe důraz na kvalitu služeb poskytovaných dodavateli, interní nákupní procesy a chování v rámci organizace našich klientů. Námi dosahované nižší ceny rozhodně nejsou na úkor kvality, spíše naopak.

Kontaktní adresa pro zájemce o uvedené služby:  jrybar@expensereduction.com

www.expensereduction.com