Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Úplná znění Českých účetních standardů

14.02.2012 20:27

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách přehled účetních standardů:

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_vf_pravpred_platna_leg_standardy_66835.html

Úplná znění ČÚS vyšla ve Finančním zpravodaji č. 2/2012:

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj_67770.html