Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Výsledky jednání Asociace společeného stravování s ČŠI o porušení rozpočtové kázně školních jídelen

18.12.2012 21:09

Zdroj: webové stánky Asociace společeného stravování, o. s. 

ASPOS

17.12.2012, Ing. Vladimír Bureš


V průběhu roku 2012 proběhla řada jednání a korespondence naší asociace s pracovníky ČŠI. Naší snahou bylo dosáhnout toho, aby ČŠI neposuzovala velmi přísným způsobem situaci, kdy školní jídelna vyplácí za jídla v doplňkové činnosti nižší mzdu (vztaženou na 1 porci) než za jídla v činnosti hlavní. V těchto případech ČŠI dává do zápisu "podezření na porušení rozpočtové kázně", což vyvolává další kontroly a velmi nepříjemná jednání. Může to mít zásadní pracovněprávní důsledky. Tento jev je podrobně popsán na https://www.radcejidelny.cz/kontroly-na-poruseni-rozp.htm

Udělali jsme, co jsme mohli. Dávali argumenty, příklady z praxe. Žádali jsme vysvětlení tohoto extrémně přísného postupu, který nemá obdobu při posuzování jiných dotací např. z EU. Výsledek se dostavil pouze částečný, přesto je pro jídelny velmi důležitý.

Lze ho shrnout do následujících hlavních bodů:

  • ČŠI i nadále trvá na svém výkladu, že mzdy poskytnuté na shodné jídlo musí být stejné v hlavní i v doplňkové činnosti,
  • ČŠI nezačne žádné hromadné kontroly ani tímto směrem nebude zaměřovat své kontrolory,
  • ČŠI kontroluje pouze poslední uzavřené období (nyní rok 2011), starší období nebude otvírat bez vážného důvodu,
  • pokud se ŠJ v roce 2012 přizpůsobí, tak všechny problémy z neznalosti pominou v roce 2013,
  • základem je správná a nenapadnutelná kalkulace ceny jídla - ČŠI se v ní nebude pitvat, ale na zjevné chyby reagovat musí,
  • pokud vlivem nahodilých událostí přes řádnou kalkulaci dojde k přelití prostředků do DČ, bude ČŠI v tomto případě shovívavá, pokud bude neočekávaný výkyv řádně zdůvodněn.

Co z toho plyne pro vedoucí školní jídelny?
Zkontrolujte si co nejdříve, správnost kalkulací cen jídel případně stav napravte. Využijte této situace a dosáhněte zvýšení svých mezd, jak je doporučováno v článku na
https://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1303. Staňte se členem ASPOS a při případné kontrole využijte dalších informací, které jsou uvedeny v dalším článku na https://www.aspos.cz, kde je též uvedeno úplné stanovisko ČŠI a další rady, jak vyjít úspěšně z případné kontroly ČŠI.

Ing. Vladimír Bureš, člen výkonného výboru ASPOS