Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

21.01.2015 20:29

V únoru by měl být vládě předložen návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, který má s účinností od 1. 1. 2016 nahradit stávající zákon o finanční kontrole. Padesátistránková předloha zcela mění zažitou kontrolní terminologii, zavádí nový prvek v kontrolním systému - inspekci, která má pracovat na základě podání jakékoliv právnické i fyzické osoby! Dále má rušit přezkum hospodaření a ponechat všechny dosavadní nelogičnosti v systému vnitřní kontroly. Na zákon má navazovat ještě několik vyhlášek, přitom vazba na zákon o kontrole má být jen velmi volná.

Text zákona naleznete zde:

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9R6PNTGM

Malá poznámka napsaná 19. března 2015:

Navržený zákon vzbudil velkou (ale opravdu velmi velkou) nevoli, která vedla k tomu, že po připomínkovém řízení má už trochu jinou podobu, především nezahrnuje inspekci a neruší přezkum hospodaření. Stále ale platí, že má zrušit veřejnosprávní kontrolu. Vývoj sleduji a na svých seminářích o tomto zákonu hovořím. K detailnějšímu výkladu ale přistoupím až v momentě, kdy bude tento zákon schválen. Rozhodně se nemíním přidat k těm lektorům, kteří o něm hodlají přednášet už v době, kdy jeho konečná podoba není známa! Veřte, že bych byl nejraději, kdyby tento zákon parlament neschválil a raději přistoupil k novele stávajícího zákona o finanční kontrole, která by spočívala v novém definování kontroly evropských dotací a tzv. řídící kontroly.