Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Změna inventarizační vyhlášky

03.01.2018 20:25

Ve sbírce zákonů (částka 146) vyšla pod číslem 411/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Změna spočívá v tom, že nyní vyhláška jednoznačně stanoví povinnost inventarizovat jmění a peněžní fondy. Bude se jednat o jakousi kvaziinventuru, jelikož nejde o majetek ani závazky (ale jedná se o tzv. jiná pasiva). Nebudeme tedy ověřovat jednotlivé části inventarizační položky jako u majetku a závazků, ale půjde o ověření přírůstků a úbytků ve vazbě na počáteční stav. V souvislosti s tím se zavádí nové pojmy: zjednodušená inventura a zjednodušený inventurní soupis. O těchto změnách budu hovořit na nejbližších seminářích (například v Ostravě 18. 1. 2018 a v Brně 23. 1. 2018).