Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Archiv článků

14.02.2018 13:38

Majetek školské příspěvkové organizace

Pro nakladatelství Paris jsem připravil novou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace kontrola a hospodařeníPublikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školských příspěvkových organizací k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční...
07.02.2018 09:54

Je veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací samostatnou působností obce?

Ano, veřejnosprávní kontrola náleží do samostatné působnosti obce - rozhodně nejde o přenesenou působnost.Zákon 250/2000 Sb. říká, že obec kontroluje hospodaření příspěvkových organizací. Zákon o finanční kontrole v § 9 uvádí, že územní samosprávný celek (tedy i obec) provádí veřejnosprávní...
15.01.2018 15:09

Metodický pokyn CHJ č. 4 - Metodika předávání podnětů finančním úřadům

Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu:...
03.01.2018 20:25

Změna inventarizační vyhlášky

Ve sbírce zákonů (částka 146) vyšla pod číslem 411/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Změna spočívá v tom, že nyní vyhláška jednoznačně stanoví povinnost inventarizovat jmění a peněžní fondy. Bude se jednat o jakousi kvaziinventuru,...
11.12.2017 09:15

Metodika k novele zákona o kontrole (kontrolního řádu)

Kontrolní řád byl novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., a to s účinností od 1. července 2017, novela reaguje na novou právní úpravu přestupkového práva účinnou od stejného data. Změna se dotýká ustanovení § 15 až 17 kontrolního řádu a znamená sloučení skutkových podstat přestupků fyzických...
30.11.2017 19:18

Drobná změna účetní vyhlášky ve sbírce

Ve sbírce zákonů vyšla změna účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb, a to pod číslem 397/2017 Sb.: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38335
23.11.2017 18:05

Může dostat dar z FKSP při dosažení 50 let věku i ředitel školy?

DOTAZ K SEMINÁŘI PENĚŽNÍ FONDY ŠKOLSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE          Podle vyhlášky může zaměstnanec dostat z FKSP dar u příležitosti dosažení 50 let (a potom po každých 5 letech). Jelikož ředitel je také zaměstnanec, tak osobně nevidím...
23.11.2017 17:49

Prosba o vyjádření k obsahu nového semináře

Dámy a pánové, připravuji nový seminář se zatím pracovním názvem Příspěvková organizace a její zřizovatel,chtěl bych Vás proto požádat o vyjádření, zda by Vás takové téma zajímalo. Rovněž bych poprosil o náměty, čím případně program tohoto semináře doplnit. Vaše podněty k navrhovanému semináři...
19.11.2017 16:25

Novela "velkých" rozpočtových pravidel a inventarizační vyhlášky

Novela zákona č. 218/2000 Sb., která se týká problematiky poskytování dotací, již vyšla ve sbírce zákonů (zákon č. 367/2017 Sb.): https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38321 .Na novelu inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., která by měla upravit "inventarizaci"...
10.11.2017 14:57

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

Zdroj: webové stránky České školní inspekcehttps://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-za-skolni-(2)

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode