Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Archiv článků

12.07.2019 08:49

Nová metodika ministerstva financí

Ministerstvo financí ČR vydalo následující metodiku:Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dálehttps://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2019_Metodicky-pokyn-CHJ-c-8-Nalezitosti-rocni-zpravy.pdf Metodika vychází z posledních novel...
09.07.2019 15:44

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁVAŽNÝCH ZJIŠTĚNÍCH

Na webových stránkách ministerstva financí byla zveřejněna informace o závažných zjištěních za loňský rok dle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2017_Informace-o-zavaznych-zjistenich-z-vykonanych-financnich-kontrol.pdf . Pro jistotu...
13.06.2019 09:19

Pracovní obuv – FKSP a daňové dopady

Právní rámec problematikyk semináři Fondy příspěvkových organizací - radnice Praha 6, 12. 6. 2019vyhláška o FKSP§ 4Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců(3) Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy...
06.06.2019 20:25

Důležité úkony v souvislosti se zřízením školské příspěvkové organizace

K semináři Obec v roli zřizovatele - Brno 3. 6. 2019Vznik příspěvkové organizace (§ 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb.)Příspěvková organizace (dále jen "PO") vzniká dnem určeným v rozhodnutí zřizovatele (usnesení zastupitelstva). Nemusí jít o shodné datum s datem schválení příslušného...
19.05.2019 19:00

Novela zákona o finanční kontrole vyšla ve sbírce zákonů

Novela zákona o finanční kontrole byla definitivně schválenaZásadní změny, které novela přináší:- roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obcí nebudou zpracovávat kraje, ale obce je budou předkládat přímo ministerstvu financí- zákon o finanční kontrole se bude vztahovat také na...
10.04.2019 19:33

Nulová zůstatková cena - ano či ne?

Během semináře o majetku v Praze 8. 4. 2019 jsem byl upozorněn, že zřizovatelé často vyžadují, aby používaný majetek měl nenulovou zůstatkovou cenu. Jak mne upozornila jedna účastnice, opírají se při tom o ustanovení bodu 6.1. ČÚS 708, které zní:Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického...
31.01.2019 10:08

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole - DOPLNĚNÍ

1. 1. 2019 nastala účinnost vyhlášky č. 274/2018 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.Novela přináší změnu (zjednodušení) rozsahu a struktury roční zprávy                  o...
13.12.2018 08:13

Skutečný majitel příspěvkové organizace a jeho zápis

Kdo je skutečným majitelem příspěvkové organizace a jak se zapíše do evidence skutečných majitelů?Příspěvková organizace zapsaná do obchodního rejstříku musí mít do 31. 12. 2018 zapsaného "skutečného majitele právnické osoby podle AML", tedy fyzickou osobu zapsanou na rejstříkovém soudu do tzv....
29.11.2018 17:30

Stanovení platu a odměn řediteli školy

Zřizovatel stanovuje řediteli plat i odměny, znamená to, že ředitel příspěvkové organizace nemá možnost si sám stanovit odměny?Skutečnost, že ředitel školské příspěvkové organizace si nemůže sám určit výši odměn, vyplývá zejména ze školského zákona a ze zákoníku práce. Ředitel je do své funkce...
08.11.2018 16:48

Rozdílné definice technického zhodnocení

V průběhu semináře Kontrola použití dotací ... jsme narazili na otázku definice technického zhodnocení v příspěvkových organizacích. V této souvislosti upozorňuji, že definice platná pro nestátní neziskový sektor je jiná. Příspěvkové organizace posuzují každý dokončený zásah zhodnocující majetek...