Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Archiv článků

16.01.2019 07:55

Seriál o pracovním právu

V Lidových novinách je v současné době zveřejňován seriál Právo v práci. V úterý 22. 1. 2019 se bude věnovat pracovněprávní odpovědnosti a náhradě škod a bude také zahrnovat článek o dohodách o odpovědnosti za svěřený majetek. O seriálu informuje deník na stránkách věnovaných...
07.01.2019 10:08

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole

1. 1. 2019 nastala účinnost vyhlášky č. 274/2018 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.Novela přináší změnu (zjednodušení) rozsahu a struktury roční zprávy                  o...
19.12.2018 12:13

Účastníci semináře k dotacím v Ostravě 3. 12. 2018 obdrželi zastaralý vzor protokolu

Na semináři Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst obdrželi účastníci zastaralý vzor protokolu o výsledku kontroly příjemce dotace (odkazoval na zrušený zákon o státní kontrole). Za tuto chybu se moc omlouvám a dávám k dispozici aktuální vzor: Protokol - příjemce dotace.pdf
13.12.2018 08:13

Skutečný majitel příspěvkové organizace a jeho zápis

Kdo je skutečným majitelem příspěvkové organizace a jak se zapíše do evidence skutečných majitelů?Příspěvková organizace zapsaná do obchodního rejstříku musí mít do 31. 12. 2018 zapsaného "skutečného majitele právnické osoby podle AML", tedy fyzickou osobu zapsanou na rejstříkovém soudu do tzv....
29.11.2018 17:30

Stanovení platu a odměn řediteli školy

Zřizovatel stanovuje řediteli plat i odměny, znamená to, že ředitel příspěvkové organizace nemá možnost si sám stanovit odměny?Skutečnost, že ředitel školské příspěvkové organizace si nemůže sám určit výši odměn, vyplývá zejména ze školského zákona a ze zákoníku práce. Ředitel je do své funkce...
26.11.2018 11:25

Novelu zákona o finanční kontrole schválil kontrolní výbor PS PČR

Jak jsem již informoval, ministerstvo financí připravilo drobnou novelu zákona o finanční kontrole - viz článek Novela zákona o finanční kontrole: https://cms.financnikontrola.webnode.cz/news/novela-zakona-o-financni-kontrole/ . Novela má především rozšířit výčet orgánů veřejné správy o dobrovolné...
08.11.2018 16:48

Rozdílné definice technického zhodnocení

V průběhu semináře Kontrola použití dotací ... jsme narazili na otázku definice technického zhodnocení v příspěvkových organizacích. V této souvislosti upozorňuji, že definice platná pro nestátní neziskový sektor je jiná. Příspěvkové organizace posuzují každý dokončený zásah zhodnocující majetek...
11.10.2018 10:05

Komentář k nové metodice ministerstva financí

Ministerstvo financí vydalo novou metodiku k vnitřní (řídící) kontrole:Stanovisko CHJ č. 6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetkuhttps://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2018/stanovisko-chj-c-6-2018-k-prubehu-ridici-33029/Stanovisko nekomentuji, protože se...
11.09.2018 13:15

Registr ekonomických subjetků a příspěvkové organizace

V průběhu semináře Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, který se konal 10. 9. 2018 v Českých Budějovicích, jsem byl upozorněn, že jsem do výkladu nezahrnul problematiku registru ekonomických subjektů. Během semináře jsem slíbil, že připravím na toto téma článek na webových stránkách... Z...
05.08.2018 08:12

Interní auditoři asi nebudou muset mít "ZOS"

Ministerstvo vnitra by mělo v nejbližší době předložit návrh novely vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti, který by vyčlenil interní audit z okruhu agend, k jejichž výkonu je nutná zkouška odborné způsobilosti. Více o tom článek na webu ministerstva financí:...