Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Archiv článků

27.07.2020 09:06

Brýle z FKSP - je příspěvek osvobozen od daně?

Podle vyhlášky o FKSP je nyní možné přispívat na dioptrické brýle či čočky, vyplývá to z ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3, kde se uvádí:(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na:a) vitaminové prostředky,b) dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,c) preventivní péči na úseku...
13.07.2020 14:52

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2019_Informace-o-zavaznych-zjistenich-z-vykonanych-financnich-kontrol.pdf Z materiálu vybírám:Použité praktiky u...
18.05.2020 10:40

Návratná finančních výpomoc ÚSC poskytnutá vlastní příspěvkové organizaci se nezveřejňuje

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách stanovisko, že povinnost zveřejňovat návratné finanční výpomoci se nevztahuje na výpomoci poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím:...
15.05.2020 13:39

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí ČR vydalo druhou verzi příručky k zadávání informací o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do počítačového modulu. Materiál je k dispozici na stránkách ministerstva: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Manual_2020-05-15_Uzivatelska-prirucka-MZZ-v2.pdf .
29.04.2020 13:59

Může pracovní cesta začínat v trvalém bydlišti zaměstnance příspěvkové organizace?

Podle § 153 zákoníku práce (viz citace níže) místo nástupu a ukončení cesty určí předem zaměstnavatel. Není tedy vyloučeno, že místem nástupu bude trvalé bydliště. Stejně tak platí, že pracovní cesta nemusí být nutně ukončena na pravidelném pracovišti.Určení trvalého bydliště jako místa nástupu na...
19.04.2020 09:00

Dotace jen s občankou a na jedno kliknutí

Kvůli obavám ze zneužití úřady zaplevelují dotační programy nesmyslnými podmínkami... Evropská komise má velkou snahu zjednodušit pravidla pro čerpání dotací. Je velmi důležité, aby jí v tom šla naproti také česká byrokracie. Systém čerpání evropských (ale i národních) dotací je u nás bohužel...
08.04.2020 14:57

FKSP v otázkách a odpovědích - NOVINKA

Ve spolupráci s nakladatelstvím Paris Karviná jsem připravil novou publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích.Infomační leták s objednávkou: Leták_FKSP.docxInformace na webu nakladatelství + objednávka on-line:...
25.03.2020 17:54

Metodická pomůcka pro účtování roušek a dalších osobních ochranných prostředků pořizovaných a pozbývaných v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Metodickou pomůcku k účtování některých zásob v souvislosti s usnesením vlády č. 187 ze dne 9. března 2020 k informaci Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické...
16.03.2020 10:57

!!!Březnové semináře se odkládají!!!

Až do minulého týdne proběhly všechny mé semináře bez jakýchkoliv problémů a omezení. Ve druhé půli března ale s ohledem na současnou situaci v České republice již žádné semináře mít nebudu, a to bez ohledu na skutečnost, zda vláda země takové akce umožní konat, či nikoliv. Je to rozhodnutí...
15.02.2020 10:06

Je možné přispívat důchodcům z FKSP na stravování? - dotaz ze semináře Peněžní fondy... v Hradci Králové 13. 2. 2020

Příspěvková organizace může ve svém vlastním zařízení poskytovat důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, stravování za sníženou úhradu (ve výši nákladů na potraviny).  Vzhledem ke skutečnosti, že důchodci spadají do legislativní zkratky "zaměstnanec", tak je možné jim...

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode