Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Archiv článků

18.09.2019 10:54

Upozornění - semináře mají akreditaci MV ČR

Semináře pořádané agenturou Paris Karviná pro příspěvkové organizace mají nyní nejen akreditaci MŠMT, ale také akreditaci ministerstva vnitra. Znamená to, že úředníkům ÚSC se tyto semináře započítávají do povinného objemu vzdělávání v rámci tříletého cyklu. Akreditaci ministerstva vnitra mají...
06.09.2019 18:07

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2018_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2018.pdf
03.08.2019 09:15

Majetek školské příspěvkové organizace - druhé vydání

Nakladatelství Paris přináší druhé vydání mé publikace Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, která je určena zejména příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, městy a kraji.  Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména...
12.07.2019 08:49

Nová metodika ministerstva financí

Ministerstvo financí ČR vydalo následující metodiku:Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dálehttps://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2019_Metodicky-pokyn-CHJ-c-8-Nalezitosti-rocni-zpravy.pdf Metodika vychází z posledních novel...
09.07.2019 15:44

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁVAŽNÝCH ZJIŠTĚNÍCH

Na webových stránkách ministerstva financí byla zveřejněna informace o závažných zjištěních za loňský rok dle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2017_Informace-o-zavaznych-zjistenich-z-vykonanych-financnich-kontrol.pdf . Pro jistotu...
13.06.2019 09:19

Pracovní obuv – FKSP a daňové dopady

Právní rámec problematikyk semináři Fondy příspěvkových organizací - radnice Praha 6, 12. 6. 2019vyhláška o FKSP§ 4Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců(3) Z fondu lze přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy...
06.06.2019 20:25

Důležité úkony v souvislosti se zřízením školské příspěvkové organizace

K semináři Obec v roli zřizovatele - Brno 3. 6. 2019Vznik příspěvkové organizace (§ 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb.)Příspěvková organizace (dále jen "PO") vzniká dnem určeným v rozhodnutí zřizovatele (usnesení zastupitelstva). Nemusí jít o shodné datum s datem schválení příslušného...
19.05.2019 19:00

Novela zákona o finanční kontrole vyšla ve sbírce zákonů

Novela zákona o finanční kontrole byla definitivně schválenaZásadní změny, které novela přináší:- roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obcí nebudou zpracovávat kraje, ale obce je budou předkládat přímo ministerstvu financí- zákon o finanční kontrole se bude vztahovat také na...
10.04.2019 19:33

Nulová zůstatková cena - ano či ne?

Během semináře o majetku v Praze 8. 4. 2019 jsem byl upozorněn, že zřizovatelé často vyžadují, aby používaný majetek měl nenulovou zůstatkovou cenu. Jak mne upozornila jedna účastnice, opírají se při tom o ustanovení bodu 6.1. ČÚS 708, které zní:Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického...
31.01.2019 10:08

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole - DOPLNĚNÍ

1. 1. 2019 nastala účinnost vyhlášky č. 274/2018 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.Novela přináší změnu (zjednodušení) rozsahu a struktury roční zprávy                  o...