Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

 

OLOMOUC

27. 3. 2018 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov a přihláška: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-15194-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni
Místo konání:  OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1, 5

Program:

Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění,

systém  finanční kontroly, veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.),

 práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných,  protokol o výsledku kontroly, mlčenlivost, námitka

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.),

inventura a inventarizace, inventurní soupis, inventarizační zpráva + novela vyhlášky

Rozpočtová pravidla, 

porušení rozpočtové kázně příjemců dotací a příspěvkových organizací, hospodaření příspěvkových organizací 

Poskytování dotací

dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode