Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

 

OLOMOUC

4. 11. 2019  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov budou včas zveřejněny na jeho webových stránkách

Předpokládané místo konání: Regionální centrum (naproti nádraží Olomouc hl. n.), Jeremenkova 40b, Olomouc

Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz

Program:

Zákon  o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění

systém  finanční kontroly 

veřejnosprávní  kontrola

 • interní  audit, vnitřní  kontrola

 • roční zpráva o výsledcích finančních kontrol


 • Zákon  o kontrole (č. 255/2012 Sb.)

 • práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných

 • mlčenlivost

 • námitka


 • Vyhláška  o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)

 • inventura a inventarizace

 • inventurní soupis, inventarizační zpráva


 • Rozpočtová pravidla

 • porušení rozpočtové kázně příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi

 • hospodaření příspěvkových organizací


 • Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


 • Seminář je určen zejména kontrolorům provádějím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací na úrovni územních samosprávných celků. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz . •